دوستای عزیزم این پست در جواب به سوال یکی از شما عزیزان هست که چون روز پیش تو کامنتا پرسیدن. گیاهان دارای روغن هستند اما یکی کمتر یکی بیشتر و باز هر گیاهی دارای چند نوع روغن هست. دو دسته مهم از انواع روغن های یک گیاه عبارتند از الف : روغن سبک و فرار […]

ادامه مطلب